image

Celostátní průzkum dopravního chování

24.05.2018
Česko v pohybu, celostátní průběh dopravního chování probíhá v letech 2017-2019 České republice. Vybrány mohou být i domácnosti v Ústí nad Labem.

 

Jde o nejrozsáhlejší průzkum zaměřený na dopravu a její budoucnost (tzv. průzkum dopravního chování). Cílem průzkumu je získat informace pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů i státu.

Sběr dat se děje formou osobních návštěv profesionálně vyškolených tazatelů, kteří jsou vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí. Otázky v dotazníku se budou týkat každodenního dopravního chování občanů, kupříkladu jaké dopravní prostředky volít, jak daleko dojíždějí do práce. Odpovědi budou sloužit pouze pro účely tohoto průzkumu a nebudou dostupné žádné třetí straně. Informace budou vyhodnocovány anonymně a nebude tak možné spojit konkrétní osobu s konkrétní odpovědí. Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou SC&C s. r. o. za podpory Ministerstva dopravy České republiky.

Organizátoři prosí občany, jejichž domácnosti budou vybrány, o vstřícnost a vyplnění dotazníku. Účastí na průzkumu dopravního chování mají jedinečnou možnost se přímo podílet na budoucí podobě dopravy v České republice.

Celostátní průzkum dopravního chování