image

Jan Hrouda připraví koncepci kanceláře architektury

19.02.2019
Přípravu koncepce kanceláře architektury města nastartovali zastupitelé. V pondělí pověřili tímto úkolem Ing. arch. Jana Hroudu z opozičního klubu Pro! Ústí.

 

Návrh připravila rada města. Primátor Petr Nedvědický již dříve uvedl, že klub PRO! Ústí disponuje s odborníky z tohoto oboru a kancelář architektury má dlouhodobě ve svém programu.

Cílem připravované koncepce je definovat stabilní rozvoj města a jeho nejbližšího okolí a zajistit tak konsenzuálního pojetí rozvoje pro delší časové období bez politických vlivů. Důvodem přípravy koncepce jsou dlouhodobé neúspěšné snahy o obsazení míst městského architekta na odboru investic a územního plánování. Vznik kanceláře má zajistit meziodborovou koordinační činnost a pomoci samosprávě řešit návrhy přístupu k jednotlivým strategickým cílům, územnímu rozvoji, rozvoji veřejného prostoru, řešení veřejných prostranství a investičních záměrů.

 „Mělo by se jednat o tým odborníků v čele s ředitelem – městským architektem. Koordinoval by koncepční rozvoj města, spolupracoval na přípravě staveb i rekonstrukcí veřejného prostoru a v neposlední řadě by tato témata prezentoval veřejnosti a zapojoval občany do procesů přípravy a plánování města,“ uvedl architekt Jan Hrouda pro média.

Koncepce bude vypracována ve variantách řešení, s finančním omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč. Každá z variant bude obsahovat personální požadavky (počet a definování obsahu práce a odpovědnosti), jasně stanovené činnosti, úkoly, odpovědnosti a pravomoci, finanční náročnost na rozpočet města a právní formu. Ke každé z variant bude stanoven časový harmonogram přechodu na novou formu řízení. Každá z variant bude obsahovat své přínosy i hrozby. U každé z variant bude uveden dopad na organizační strukturu úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem. Rada města Ústí nad Labem bude pravidelně informována o postupu přípravy koncepce.

Návrh koncepce by měl být předložen zastupitelům města do září letošního roku.

Jan Hrouda připraví koncepci kanceláře architektury