image

Aplikace pomůže při hodnocení projektů

30.08.2018
Elektronickou aplikaci umožňující hodnotit projektové záměry předkladatelů, které byly zařazeny do databáze projektových záměrů, najdou občané na webu Strategie rozvoje města.

 

Aplikaci připravilo oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje ve spolupráci se společností Metropolnet. Občané tak mají jedinečnou možnost aktivně zasáhnout do procesu utváření místa, v němž žijí.

Návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů, budou předloženy vedení města jako doporučené projekty k zařazení do Akčního plánu na příslušný rok.

Aplikaci k hodnocení projektů, včetně přesného návodu jak hlasovat, je na internetových stránkách Strategie rozvoje města www.strategie-usti.cz v záložce „Jak se mohu zapojit“. Na stejné adrese bude zveřejněno také vyhodnocení výsledků.

 

Aplikace pomůže při hodnocení projektů