image

Akční plán strategie rozvoje podpoří projektové záměry

24.01.2018
Akční plán Strategie rozvoje města 2015-2020 pro rok 2018 schválila rada města. Plán představuje seznam projektových záměrů, které byly vyhodnoceny jako vhodné k realizaci v roce 2018.

 

V rámci akčního plánu je pro projektové záměry hledána finanční a politická podpora. Výběr projektových záměrů byl uskutečněn na podkladě např. hodnocení veřejnosti, poradních orgánů rady města a odborníků v oblastech, na které se zaměřují podané projektové záměry.

U projektových záměrů, které nejsou podpořeny z rozpočtu města pro rok 2018, je doporučeno zařadit tyto projekty do rozpočtu města pro rok 2019. Akční plán je nutné vnímat v rovině možného zapojení veřejnosti do rozhodování o směřování finančních prostředků k podpoře projektů se strategickým rozměrem, neboť na takové projekty je upínána primární pozornost při sestavování akčního plánu.

V souladu s akčním plánem budou např. realizovány akce: rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského, venkovní areál Plavecké haly Klíše, multifunkční sportovní centrum, optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání a další. Akční plán 2018 je uveřejněn http://www.strategie-usti.cz/files/20180100_zprava-o-realizaci-akcniho-planu-2018.pdf

Akční plán strategie rozvoje podpoří projektové záměry