image

Akční plán pro udržitelnou energii a klima

04.07.2022
Přijetí finančních prostředků ve výši maximálně 1 990 000 Kč na projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem schválila rada města.

 

Radní schválili přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR za účelem realizace projektu Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem.

Zároveň schválili i vyhlášení veřejné zakázky tohoto projektu s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 200 000 Kč bez DPH. Předmětem projektu je vytvoření SECAP – Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem za účelem následné realizace vybraných opatření v praxi. Součástí zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem bude výchozí emisní bilance (Baseline Emission Inventory, BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů statutárního města Ústí nad Labem a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Součástí zpracování bude i konzultace pro zapracování Feedback reportu. Zpracovaný dokument musí být připraven v souladu s platnou legislativou a podmínkami Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima