image

10 000 kroků - dejte šanci chůzi

16. 3. 2022
Zdravé město Ústí nad Labem se zapojilo do výzvy 10 000 kroků.Zdravé město Ústí nad Labem se pravidelně zapojuje do kampaní podporujících zdravý životní styl. Vedle úspěšné kampaně Do práce na kole přijalo také výzvu 10 000 kroků. Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s., který se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské a regionální mobility a zvyšováním kvality veřejných prostranství.

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit. Motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonávané pouze po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků, což odpovídá zhruba vzdálenosti 7,5 kilometrů. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. Zapojení soutěžící si své aktivity monitorují na jakémkoliv zařízení k tomu určeném a následně je nahrávají do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají za každý nachozený kilometr, se přepočítávají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech „výkonnostního“ žebříčku s ohledem na individuální možnosti.

Chcete-li udělat něco pro své zdraví a zároveň vyhrát zajímavé ceny, registrujte se pod městem Ústí nad Labem. Výzva probíhá po celý duben 2022. V květnu se můžete těšit na závěrečné slavnostní vyhodnocení, kde bude odměněno 5 nejlepších chodců, kteří získají dárkové poukázky na nákup sportovního vybavení a sportovní balíčky. Registrace je možná až do 31. 3. 2022.