image

Setkání vlastníků brownfieldů

Připravované setkání vlastníků brownfieldů v rámci projektu COBRAMAN s podtitulem

 

Co přinesl projekt COBRAMAN městu a vlastníkům brownfieldů?

 

se bude konat dne 30. 11. 2011 v Informačním středisku města Ústí nad Labem od 15:00 do 17:00 hodin.

 

 

Setkání je čtvrtým a posledním z plánovaného souboru setkání a seminářů se zaměřením na problematiku podpory regenerace brownfieldů.

 

Jeho obsahem bude:

 

  • Představení Příručky pro vlastníky brownfieldů
  • Šance a úskalí Projektu Cukrovar
  • Revitalizace vstupních ploch města - Pražská ulice
  • GIS vrstva brownfieldů – zpřístupnění databáze brownfieldů veřejnosti
  • Informace o Strategii přístupu k brownfieldům v Ústí nad Labem – realizačním dokumentu Strategie rozvoje města do roku 2015
  • Partnerství pro české brownfieldy – platforma pro podporu regenerace brownfieldů
  • Diskuse, konzultace, nabídka praktikantů

Máte-li zájem o setkání nebo konzultaci konkrétního záměru revitalizace brownfieldu, zašlete, prosím, svoji přihlášku na email Marta.Saskova@mag-ul.cz, pro podrobné informace zavolejte na telefon 475 271 697.

 

Program ke stažení zde.