image

Projekt Vizionáři 2012

Zájmové sdružení právnických osob CzechInno vyhlašuje druhý ročník projektu VIZIONÁŘI 2012.

Cíle projektu Vizionáři 2012


Představit a ocenit ryze české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovačních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. „Vizionáře“, díky kterým firma inovativně reaguje na současný ekonomický vývoj.
Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
Popularizovat výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím celoplošných médií.
Pomoci těmto Vizionářům v dalším rozvoji inovačního podnikání s cílem efektivní komercializace výzkumu a vývoje.

Kritéria účasti v projektu


Projekt Vizionáři je určen pro ryze české firmy a podnikatele s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby
Do projektu se mohou přihlásit firmy a podnikatelé (fyzické a právnické osoby), které podnikají v ČR dle platných zákonů a nejsou v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb.,    (insolvenční zákon).
Účastníkem jsou ryze české firmy a podnikatelé, kde majoritními vlastníky jsou české subjekty.
Podařilo se jim uvést v život inovační produkty, které byly uvedeny na trh a splňují definici inovačního produktu a byly aplikovány v praxi.

Účastník by měl splňovat alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:


Firma vytváří zcela nový byznys, který nebyl dosud nikým jiným vytvořen.
Firma vytváří zcela nový rámec pro již existující inovace. Jedná se o způsob využití objevu či vynálezu jiným způsobem a pro jiný účel.
Firma vytváří, respektive objevuje nové modely trhů.
Míra úspěšného využití dotačních prostředků v inovačním procesu.
Osobní rozměr a přidaná hodnota konkrétního člověka nebo skupiny lidí, kteří v rámci firmy přicházejí s inovacemi a posunují možnosti firmy dále kupředu.
O vítězném projektu bude rozhodovat odborná porota složená ze zástupců partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání.

Plnění poskytovaná účastníkům projektu


Vítězové projektu „Vizionáři 2012“ budou mít jedinečnou možnost prezentovat autory inovací a svou společnost prostřednictvím médií.
Exkluzivní mediální propagace prostřednictvím partnerů a partnerských médií.
Nezávislé zhodnocení inovačních produktů ze strany renomovaných odborníků sdružení CzechInno a Asociace inovačního podnikání ČR.
Příležitost rozšířit informace o výzkumu a vývoji v národním i evropském kontextu.

Podívejte se na video.