image

Jezero Milada si žádá aktivní přístup obcí

Na odborném workshopu o budoucím rozvoji oblasti Jezera Milada, který proběhl dne 25. 11. 2012 na ústeckém magistrátu, byly diskutovány otázky související se změnou územního plánu, majetkoprávního vypořádání obcí sdružených v Dobrovolném svazku Jezero Milada (Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a Řehlovice) se současným správcem území, státním podnikem Palivový kombinát Ústí, a v neposlední řadě financování velkých infrastrukturních projektů (kanalizace, komunikace a další) a provozu tohoto areálu.

Všechny zmíněné akce je třeba nyní intenzivně řešit v souvislosti s požadavkem Ministerstva průmyslu a obchodu na převzetí dotčených pozemků a jezera výše uvedenými obcemi nejpozději do konce roku 2015. Město Ústí nad Labem jako člen svazku obcí tedy iniciovalo svolání uvedeného workshopu, který je zatím prvním ze série setkání věnovaných oblasti jezera Milada.