Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku

Agentura CzechInvest ocení na přelomu října a listopadu 2012 již podvanácté v řadě nejvýznamnější investiční projekty a podnikatelské nemovitosti, které podpořily růst české ekonomiky tím, že si Českou republiku vybraly jako cíl svých podnikatelských aktivit.

Vzhledem k tomu, že agentura letos oslaví 20. výročí od svého založení, ponese jubilejní ročník soutěže název Investor a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí. CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Sdružení pro zahraniční investice – AFI v ní kromě standardních kategorií vyhlásí i nejlepší investice a podnikatelské nemovitosti za 20 let.

 

Soutěžní kategorie:

Speciální:
Investor dvacetiletí
Podnikatelská nemovitost dvacetiletí

Standardní za rok 2011:
Investor roku – Zpracovatelský průmysl
Investor roku – Největší inovační potenciál
Investor roku – IT a strategické služby
Investor roku – Subdodavatel roku
Podnikatelská nemovitost – Zóna roku
Podnikatelská nemovitost – Brownfield roku
Podnikatelská nemovitost – High-tech nemovitost roku

Ocenění Investor roku mohou získat společnosti, které v uplynulém roce oznámily svůj záměr investovat do České republiky. Vítěze vybírá v tomto případě odborná komise z investičních projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest.

O titul Podnikatelská nemovitost roku se mohou ucházet subjekty, které investovaly do rozvoje infrastruktury tím, že připravily kvalitní podnikatelské nemovitosti. Nominovat je můžete do 27. září 2012 na e-mailové adrese michaela.sechovcova@czechinvest.org. Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku Michaelu Sechovcovou, tel.: +420 296 342 825.

V kategorii Brownfield roku mohou soutěžit regenerované brownfieldy, které mají největší přínos pro daný region a tamní obyvatele. Podmínkou je ukončení regenerace v roce 2011, případně nové využití regenerovaného brownfieldu. Nominace na Brownfield roku prosím zasílejte emailem nebo v tištěné podobě do 27. září 2012 na adresu Ing. arch. Igor Gargoš, ředitel odboru koncepce regionálních projektů (tel. 606 613 378, e-mail: igor.gargos@czechinvest.org) CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Pro bližší informace ke kategorii Brownfield roku se obracejte na kancelář agentury CzechInvest ve Vašem kraji (http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare).

Účastí v soutěži Investor a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí pomůžete zviditelnit úspěšné podnikatelské nemovitosti ve Vašem regionu.

Záštitu nad aktuálním ročníkem soutěže Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.