image

Co přinesl projekt COBRAMAN městu a vlastníkům brownfieldů?

Dne 30. 11. 2011 proběhlo v Informačním středisku města 4. setkání vlastníků brownfieldů v rámci projektu COBRAMAN.

Účastníkům byla představena Příručka pro vlastníky brownfieldů, která vznikla ve snaze popularizovat problematiku regenerace brownfieldů a je k dispozici ZDARMA na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru strategického rozvoje (vchod z Lidického náměstí, kancelář číslo 321, Ing. Šašková).

Setkání se zúčastnili zástupci společností Barilla Real, Tisk Horák, Ateliér Alfa, JTH Group, Kvovšrot Group CZ, JACER, B-MARK, České přístavy, ISTAR, Tlaková plynárna Ústí n. L., Congeo, Granette, PRAKTIKA a TONASO. Z veřejných subjektů pak zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Veřejnosti byla představena GIS vrstva brownfieldů.