image

Výpůjčka drtičů zahradního odpadu

Město Ústí nad Labem získalo dotaci od Ústeckého kraje z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 2017–2025 na akci „Pořízení drtičů zahradního odpadu“. Zapůjčení elektrických drtičů zahradního odpadu občanům města Ústí nad Labem by mělo přispět k lepšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území města, očekáváme snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku a podporu domácího kompostování.

Kdo může požádat

Občané s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem, kteří vlastní pozemek pouze daného druhu - zahrada, sad, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda na území města Ústí nad Labem, dále Společenství vlastníků jednotek, která vlastní pozemky výše uvedeného druhu, zahrádkářské osady. 

Jak si mohu požádat

Vyplním závaznou žádost o přidělení drtiče zahradního odpadu a OSOBNĚ ji odevzdám v kanceláři č. 425 na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem.

Kdy mohu požádat

Vyplněné žádosti budou přijímány od pondělí 7.1.2019 do středy 9.1.2019 v těchto hodinách:
Pondělí 7.1.2019 8.00 - 17.00
Úterý 8.1.2019 8.00 - 15.00
Středa 9.1.2019 8.00 - 16.00

Je žádost závazná

ANO. Odevzdáním žádosti potvrzujete, že jste se seznámili se Smlouvou o výpůjčce a jejími podmínkami.

Kdo drtič získá

Ze všech přijatých žádostí splňujících výše uvedené podmínky bude vylosováno 109 šťastných. Losování bude veřejné a proběhne ve středu 9.1.2019 od 17.00 hodin v Informačním středisku města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí.

Ostatní informace

Při odevzdání žádosti bude kontrolováno, zda jsou splněny podmínky pro zapůjčení drtiče. Žádáme proto všechny žadatele o trpělivost a předložení dokladu totožnosti.

O drtič zahradního odpadu mohou žádat občané těchto obvodů a jejich katastrálních území

Ústí nad Labem - město: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Hostovice, Klíše, Předlice, Skorotice, Strážky, Ústí n. L - centrum, Vaňov, Všebořice, Dělouš, Tuchomyšl
Ústí nad Labem - Neštěmice: Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice
Ústí n. L. - Severní Terasa: Severní Terasa, Dobětice
Ústí nad Labem - Střekov: Brná, Církvice, Kojetice, Olešnice, Sebuzín, Střekov, Svádov, Nová Ves, Budov

Dokumenty ke stažení