Individuální ochrana obyvatelstva

 

Prostředky individuální ochrany obyvatelstva

  • prostředky, které zabraňují působení radioaktivních a otravných látek na lidský organismus
  • běžně používanými prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou ochranné masky a dětské ochranné vaky
  • stát prostřednictvím HZS musí ze zákona zabezpečit tyto prostředky pro děti do 18 let a pro osoby pobývajících v ústavech sociální a zdravotní péče (dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice…)
  • budou vydávány pouze v době válečného stavu

 

Improvizované prostředky ochrany osob

Používají se v případě přímého ohrožení, kdy nejsou k dispozici speciální prostředky individuální ochrany.

  • ochrana dýchacích cest se provádí improvizovanými rouškami zhotovenými z kapesníku, ručníku, ubrousku z buničité vaty apod., kterou je nutno navlhčit a přiložit na ústa a nos
  • ochrana celé hlavy (včetně krku) pomocí čepice, šály, motocyklové přilby, kukly, přikrývky; oči lyžařskými nebo potápěčskými brýlemi
  • ochrana těla uzavřeným oblekem pláštěm, kabátem, kombinézou
  • ochrana rukou rukavicemi nebo omotáním látkou
  • ochrana nohou gumovými holínkami nebo vysokými botami, nezakryté části nohou obalit kusem látky

Po návratu použité svrchní improvizované prostředky odložte v předsíni a vložte do igelitového pytle, ten pečlivě zavažte a uschovávejte mimo obývané místnosti; celé tělo vydatně osprchujte a otřete do sucha