image

Zápis do evidence zemědělských podnikatelů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost viz Formuláře
Fyzická osoba:
vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – FO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP)
doklad totožnosti
v případě úkonu, který podléhá zaplacení správního poplatku doklad o jeho zaplacení
Právnická osoba:
vyplněný a podepsaný celostátní formulář (Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – PO; žádost o změnu v EZP, žádost o vyřazení z EZP)
doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti
doklad o existenci právnické osoby - výpis z OR (již vzniklá právnická osoba); notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba)
doklad o uhrazení správního poplatku, v případě požadavku na provedení úkonu, který zaplacení správního poplatku podléhá

Formuláře:

Formulář (samostatný pro fyzické osoby a pro právnické osoby) lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP

Plné znění popisu situace:

Zápis do evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Související informace:

Úkony podléhající správním poplatkům:
-Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,- Kč
- Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
- Změna zápisu identifikačních údajů v EZP 100,- Kč
(identifikačním údajem je rovněž sídlo, dříve místo podnikání, podnikatele – fyzické osoby)
Předmětem poplatku není:
- změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo registru obyvatel;
- oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání.