image

Žádost o výjimku z OZV č. 1/2017

O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Žadatel o výjimku z OZV č. 1/2017 podává žádost na úřadu příslušného městského obvodu (dle místa konání akce), a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 30 dní před dnem konání akce, ke které se žádost vztahuje (v případě vícedenní akce se 30denní lhůta počítá k prvému dni konání akce). Žádost se podává na předepsaném formuláři (.pdf, 296kB). Žadatel nemusí tento formulář využít, nicméně ve své žádosti musí uvést všechny atributy, které jsou ve formuláři požadované. Žádost musí být podepsaná žadatelem o výjimku.

Žádost je možné na úřad příslušného městského obvodu (dále jen ÚMO) doručit těmito způsoby:

  1. v listinné podobě:
    1. osobně na podatelnu ÚMO
    2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  2. elektronicky na elektronickou podatelnu ÚMO (je vyžadován platný elektronický podpis)
  3. prostřednictvím datové schránky žadatele o výjimku