image

Vydání cestovních pasů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00

Telefon: 475271133, 475271134, 475271563 (výdej dokladů)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

CP SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

 • DOSPĚLÍ – platnost 10 let
  platný OP
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  doklad o statním občanství – pouze u občana, který žádá o první CP a nemá trvalý pobyt na území ČR
  600,- Kč na uhrazení správního poplatku
 • MLADISTVÍ (15 – 18 LET) – platnost 10 let
  platný OP
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  rodný list žadatele (mladistvého)
  600,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
 • DĚTI (DO 15 LET) – platnost 5 let
  stávající CP platný i neplatný – pokud byl vydán
  rodný list dítěte
  OP zákonného zástupce
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s dítětem

Žádosti o výše uvedené CP se vyřizují do 30 dnů

 • CD VYDÁVANÝ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ
  v pracovních dnech do 24 hodin, tzv. super blesk
  (O tento CD lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, výdej dokladu je možný pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha)
  do 5 pracovních dnů

Upozornění:
Žádosti o vydání CP se zpracovávají v systému elektronických CP, tudíž není třeba předkládat fotografie a nejsou k dispozici žádné žádosti!!! Žadatel se však vždy musí dostavit osobně.

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

Související informace:

Správní poplatky

 • Vydání cestovního pasu - Kč 600
  - občanům mladším 15 let - Kč 100
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 6 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 4 000
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 2 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 2 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 1 500
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 500
 • Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 3 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 2 000
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 1 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 3 000
  občanům mladším 15 let
  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 1 000
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 500
  - převzetí u Ministerstva vnitra - Kč 500
  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Kč 1 000
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - Kč 100