Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí
Mírové náměstí 36, 401 00 Ústí nad Labem, 7. patro
telefon: 475 271309, 475 271 305
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 14:00
pátek: 8:00 – 11:00

Mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.

Co k tomu potřebujete:

  • platný občanský průkaz nebo platný náhradní doklad o občanském průkazu
  • pracovní smlouva nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
  • případně doklad o pracovní neschopnosti nebo doklad o přiznání důchodu (starobní, invalidní, částečný invalidní, apod.)
  • doklad o propuštění z výchovných ústavů, dětských domovů nebo o ukončení pěstounské péče s vyznačením finanční hotovosti vyplacené při propuštění nebo ukončení

Formuláře:

Formulář stanoven není

Plné znění popisu situace:

Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením