Přistavení nádoby na směsný komunální odpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
pátek: 8:00 – 11:00

Co k tomu potřebujete:

Občanský průkaz

Formuláře:

Na žádost nejsou vydány formuláře

Plné znění popisu situace:

Na základě předložení OP (i dočasný žlutý doklad) s místem trvalého pobytu je přidělena nádoba na SKO dle počtu trvale hlášených osob na dané adrese