image

Povodňové plány (PP) - zádost o vydání potvrzení souladu s PP Města

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost ,Název PP (nemovitost, stavba), Jméno a adresa žadatele, Umístění nemovitosti/stavby (obec, ulice, k.ú., p.p.č.)
Povodňový plán

Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře. Každá žádost je individuální a formulována žadatelem
Formulář/vzor pro povodňový plán pro nemovitost či stavbu v záplavovém území lze získat v kanc. č. 416, tel. 475 271 668.