Parkovací průkaz pro zdravotně postižené

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí,
Mírové náměstí 37, 401 00 Ústí nad Labem (budova PB Centra, 5. patro),
telefon: 475 271 739
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
pátek: 8:00 – 11:00

Mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě. Občan s trvalým pobytem na území obcí:

Co k tomu potřebujete:

Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, platný doklad totožnosti OP, aktuální průkazové foto, rozhodnutí z Úřadu práce o přiznání průkazu zdravotně postižené osoby. Pokud bude průkaz vyměněn, je nutné vrátit stávající parkovací průkaz.
U zdravotně postiženého dítěte zákonný zástupce předloží vše viz výše a dále. Svůj průkaz totožnosti, doklad totožnosti dítěte (OP nebo rodný list dítěte, případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče).
Opatrovník zastupující zdravotně postiženou osobu dále předloží – svůj průkaz totožnosti a doklad o opatrovnictví

 

Formuláře:

Formuláře jsou k vyzvednutí na Odboru sociálních věcí, Magistrátu města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem, budova PB Centra, 5. patro.

Plné znění popisu situace:

Parkovací průkaz pro zdravotně postižené