image

Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení s místem provozování na území obcí okresu Ústí nad Labem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí
Mírové náměstí 36, 401 00 Ústí nad Labem, 7. patro
telefon: 475 271 722
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

  • platný průkaz totožnosti
  • osobně lékař nebo
  • na základě pověření lékaře, kde jsou uvedeny osobní data osoby, která bude recepty vyzvedávat
  • kopie registrace
  • razítko zdravotnického zařízení

Formuláře:

Objednávka vyplněná pracovnici 0SV na základě telefonického nebo osobního kontaktu

Plné znění popisu situace:

Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem