Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení s místem provozování na území obcí okresu Ústí nad Labem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí
Mírové náměstí 36, 401 00 Ústí nad Labem, 7. patro
telefon: 475 271 722
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 14:00
pátek: 8:00 – 11:00

Co k tomu potřebujete:

  • platný průkaz totožnosti
  • osobně lékař nebo
  • na základě pověření lékaře, kde jsou uvedeny osobní data osoby, která bude recepty vyzvedávat
  • kopie registrace
  • razítko zdravotnického zařízení

Formuláře:

Objednávka vyplněná pracovnici 0SV na základě telefonického nebo osobního kontaktu

Plné znění popisu situace:

Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem