Dotace v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 1. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
pátek: 8:00 – 11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost o dotaci - Vyplněný formulář, Přílohy dle dokumentu "Pravidla pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města"

Formuláře:

Formuláře pro žádost a následné vyúčtování lze stáhnout v sekci Formuláře OŽP

Plné znění popisu situace:

Dotace pro organizace působící v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí na území okresu UL

Související informace:

Žádost podat na podatelně MmÚ - 2. patro