Dotace v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 1. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8 – 11, 13 – 17
Úterý       8 – 11, 13 – 15
Středa     8 – 11, 13 – 17
Čtvrtek    –––
Pátek       8 – 11

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost o dotaci - Vyplněný formulář, Přílohy dle dokumentu "Pravidla pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města"

Formuláře:

Formuláře pro žádost a následné vyúčtování lze stáhnout v sekci Formuláře OŽP

Plné znění popisu situace:

Dotace pro organizace působící v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí na území okresu UL

Související informace:

Žádost podat na podatelně MmÚ - 2. patro