image

Dotace v oblasti kultury

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem
pracovník: Ing. Linda Štrymplová, Bc. Martina Čmejlová
číslo kanceláře: 288, 249
telefon: 475271584, 475271345
e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz, martina.cmejlova@mag-ul.cz
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze při vyhlášené dotační výzvě. Mimo tuto výzvu se žádosti nepřijímají. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v požadovaném dotačním programu (viz. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem) včetně všech požadovaných příloh, které jsou na formuláři uvedeny

Formuláře:

Formuláře ke stažení OŠKS

Plné znění popisu situace:

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2020 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2018 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem