Dotace v oblasti kultury

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem
pracovník: Ing. Linda Štrymplová, Bc. Martina Čmejlová
číslo kanceláře: 288, 249
telefon: 475271584, 475271345
e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz, martina.cmejlova@mag-ul.cz
úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Úterý: 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00 13.00 – 14.00
Pátek: 8.00 – 11.00

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze při vyhlášené dotační výzvě. Mimo tuto výzvu se žádosti nepřijímají. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v požadovaném dotačním programu (viz. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem) včetně všech požadovaných příloh, které jsou na formuláři uvedeny

Formuláře:

Formuláře ke stažení OKSS

Plné znění popisu situace:

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2020 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2018 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem