image

Anketa - Úpravy ulice Sociální péče u nemocnice

Přechody pro chodce v ulici Sociální péče u Masarykovy nemocnice jsou místem častých nehod. Několik chodců už tu zemřelo.
Komunikaci spravuje stát, ale město trvá na tom, aby byla bezpečnější. Ředitelství silnic a dálnic na základě požadavku města Ústí nad Labem nechalo zpracovat bezpečnostního posouzení na silnici I/30 ul. Sociální péče v Ústí nad Labem v úseku podél krajské nemocnice.
Zpracovatel předložil dvě varianty nápravných opatření, které mají zajistit v místě sledované lokality celospolečensky přijatelnou úroveň BESIP. Občané se mohou zapojit do rozhodování, kterou z variant upřednostnit.
Hlasovat je možné do 15. října 2019.

Varianta 1

 • nápravné opatření realizovatelné v kratší době
 • zavedením vyhrazených jízdních pruhů pro IZS, MHD, MP, CYKLO, a to v obou jízdních směrech
 • přechody pro chodce budou vedeny pouze přes jeden průběžný pruh
 • stavební úpravy křižovatky I/30 x II/528 (ul. Sociální péče a ul. Petrovická) a hlavního vjezdu do Krajské nemocnice
 • schématický návrh situace ke stažení - formát jpg (17345x1719 px, 5,1 MB) nebo formát pdf (9,9 MB)

Varianta 2

 • řízení provozu a zabezpečení přechodů pro chodce světelným signalizačním zařízením
 • zvýšení počtu řadicích jízdních pruhů (samostatný pruh pro levé odbočení do areálu nemocnice)
 • přesunutí MHD zastávky Masarykova nemocnice „pod“ křižovatku
 • bez úpravy organizace vjezdu individuální automobilové dopravy do areálu nemocnice
 • zavedením vyhrazených jízdních pruhů pro IZS, MHD, MP, CYKLO, a to v obou jízdních směrech
 • přechody pro chodce budou vedeny pouze přes jeden průběžný pruh
 • schématický návrh situace ke stažení - formát jpg (6083x1695 px, 1,7 MB) nebo formát pdf (3,5 MB)

 

Jste pro variantu 1 nebo 2?

Celkový počet hlasujících: 1218

 

Alternativní způsoby hlasování

Hlasovat můžete, tak že v Ústeckých novinách vystřihnete lístek s číslem varianty a zašlete ho na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku. Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem.
Nebo můžete hlasovat zasláním zprávy s názvem Sociální péče – úpravy, varianta 1 nebo 2. E-mail pošlete na adresu mestske.noviny@mag-ul.cz.