TOP květinový balkón 2019

Informace o proběhlém ročníku
(soutěž byla ukončena a vyhodnocena)

 

Statutární město Ústí nad Labem společně s hypermarketem Globus Trmice vyhlašuje pro milovníky květin premiérovou soutěž o nejrozkvetlejší balkón. Smyslem soutěže je podpořit a ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými květy. Stačí si svůj rozkvetlý balkón, bytovou terasu nebo lodžii vyfotit! Vítězové budou odměněni poukázkami na nákup a drobnými cenami. 

Pořadatel soutěže:                                                                                                                             Partner soutěže:                                                  

                                                                        

                               

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kdo soutěž vyhlašuje?
Vyhlašovatelem je statutární město Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Soutěž probíhá pod záštitou radní města Ing. Evy Fialové

Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena pro všechny občany žijící na území statutárního města Ústí nad Labem. Soutěžící musí být osoba, která se stará o svůj balkón, lodžii nebo bytovou terasu, kde pěstuje kvetoucí rostliny a keře. V případě sdílených balkónů bude přijata pouze jedna přihláška od jedné osoby. Do soutěže se nebudou přijímat fotografie zahrad, zahradních teras, předzahrádek, samostatných parapetů, parků, okrasných chodníků apod. 

Jaký je harmonogram soutěže?

 • 1. 6. – 31. 8. 2019 příjem soutěžních fotografií
 • 23. 9. 2019 v 17:00 (výhercům upřesníme datum i čas) proběhne v rámci Evropského týdne mobility v Informačním středisku města Ústí nad Labem vyhlášení vítězů. Slavnostním předáváním cen za účasti zástupců vedení města a hypermarketu Globus Trmice bude provázet Stanislav Berkovec.

Jak se do soutěže přihlásit?
Do soutěže se můžete přihlásit zasláním e-mailu na info.stredisko@mag-ul.cz s předmětem „TOP BALKÓN 2019“. Připojte fotografie (jednu či více), z níž bude zřetelná květinová výzdoba vašeho balkónu, lodžie nebo bytové terasy (nikoliv detail na květ, apod.).
Dále uveďte:

 • jméno a příjmení soutěžícího
 • adresu soutěžního místa
 • telefonní kontakt

Jak proběhne vyhodnocení a jaké budou ceny?
Ze soutěžních fotografií vybere hodnotící komise tři hlavní výherce. Posuzovat bude zejména: 

 • originalitu a efektivnost úprav 
 • kompoziční uspořádání 
 • celkový vzhled prostoru

Hlavní výherci obdrží hodnotné ceny od partnera soutěže, kterým je hypermarket Globus Trmice:

 • 1. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 3 000 Kč a drobný dárek
 • 2. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 2 000 Kč a drobný dárek
 • 3. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 1 000 Kč a drobný dárek

Celkem 20 nejúspěšnějších soutěžících si odnese dárkové tašky města Ústí nad Labem. Výherci budou předem kontaktováni. 

Klauzule o akceptování podmínek a souhlasu se zveřejněním
Vyhlašovatel soutěže tímto stanovuje, že každý soutěžící v momentě přihlášení prohlašuje, že se seznámil s pravidly soutěže a akceptuje je. Dále, že zaslané údaje jsou pravdivé, má výhradní vztah k vyfotografovanému místu a daná květinová výzdoba je výlučně výsledkem jeho snažení. Současně dává soutěžící souhlas vyhlašovateli ke zpracování svých osobních údajů, a to pouze v rozsahu nutném pro průběh a vyhodnocení soutěže. Soutěžící souhlasí s použitím jeho zaslané soutěžní fotografie k účelům propagace po dobu dvou let od vyhlášení soutěže. Vyhlašovatel i partner soutěže mohou zveřejnit jména výherců a soutěžní fotografie pro účely medializace soutěže (web, FB, tiskoviny pořadatele i partnera apod.). Osobní údaje budou po ukončení soutěže odstraněny. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. Změna programu vyhrazena.

Na propagaci soutěže participuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem. 

Ke stažení: 

Reportáž Regionální televize (ke stažení .mp4, 200 MB):