Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Rekonstrukce ulice Mezní I. etapa

  • Předpokládané náklady projektu: 14 000 000,- Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: Zahájení stavby
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2023

Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ul. Větrná a s ul. Maková.

Práce obsahují: 

  • Kompletní rekonstrukci komunikace - vozovky.
  • Úpravu přechodů pro chodce v souladu s ČSN 73 6110.
  • Rekonstrukci odvodnění, zádržných systémů a veřejného osvětlení, včetně přisvětlení přechodů pro chodce.
  • Úpravu stávajících zastávek MHD Mírová.

Plánovaná je rekonstrukce celé ulice Mezní. Tato stavba řeší pouze I. etapu.