Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Modernizace odborných učeben II. etapa

  • Předpokládané náklady projektu: 106 800 000,00 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace
Záměr
2022
Příprava
2023
Realizace
2025
Dokončeno
2026

Předmětem akce jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro sedm odborných učeben na šesti základních školách potřebné pro realizaci projektu „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí na Labem – II. etapa“ 1.

ZŠ Školní náměstí, Ústí nad Labem – modernizace dílen
ZŠ Karla IV -  modernizace interaktivní učebny fyziky s laboratoří včetně konektivity
ZŠ Stříbrnická - modernizace školní dílny a konektivita
ZŠ SNP - modernizace učebny a fyziky v budově A, vybudování učebny přírodovědných předmětů v budově B
ZŠ Rabasova - zkvalitnění polytechnické výuky
ZŠ Vinařská - modernizace učeben jazyků a digitálních technologií