image

aktuality

11. 11. 2016 – Ukončení realizace IPRM Mobilita

Statutární město Ústí nad Labem i Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. dokončily realizaci pěti projektů IRPM. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po veřejnosprávní kontrole projektů proplatil příjemcům dotací poslední žádosti o platbu. Všechny dílčí projekty jsou dokončené, funkční a slouží obyvatelům i návštěvníkům města. Projekt Elektronický odbavovací systém pro cestující se i přes veškerou snahu města nepodařilo realizovat.

Název dílčího projektu IPRM Celkové výdaje Dotace ROP SZ Dotace ÚK Celkové
spolufinancování
Management IPRM Mobilita 3 799 912,00 Kč 3 162 685,53 Kč 279 060,53 Kč 358 165,94 Kč
Rekonstrukce a modernizace zastávek
a zálivů zastávek
35 258 307,47 Kč 25 750 242,18 Kč 2 272 080,25 Kč 7 235 985,04 Kč
Inteligentní zastávky 5 487 119,69 Kč 3 828 140,11 Kč 337 777,06 Kč 1 321 202,52 Kč
Dobudování obratiště a točny 23 505 244,52 Kč 15 775 232,54 Kč 1 394 913,53 Kč 6 335 098,45 Kč
Obnova vozového parku trolejbusů 404 723 135,05 Kč 117 330 699,60 Kč   287 392 435,45 Kč
Celkem 472 773 718,73 Kč 165 880 787,46 Kč 4 283 831,37 Kč 302 609 099,90 Kč

25. 9. 2016 – Ústecký kraj finančně podpořil projekty IPRM Mobilita

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo spolufinancování dílčích projektů IPRM a podpořilo tak rozvoj veřejné dopravy v Ústí nad Labem. U jednotlivých projektů byl finanční příspěvek následující:

Management IPRM Mobilita: výše dotace 279 060,53 Kč (7,5 % celkových způsobilých výdajů).
Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek: výše dotace 2 272 080,25 Kč (7,5 % celkových způsobilých výdajů).
Inteligentní zastávky: výše dotace 337 777,06 Kč (7,5 % celkových způsobilých výdajů).
Dobudování obratiště a točny: výše dotace 1 394 913,53Kč (7,5 % celkových způsobilých výdajů).

14. 10. 2015 – Poslední trolejbusy dodány

Dopravní podnik města Ústí nad Labem završil nákup celkem 26 nových trolejbusů pořízených v rámci IPRM Mobilita.
Do areálu vozovny Všebořice dorazilo posledních 6 trolejbusů typové řady Škoda 28 Tr Solaris, které byly pořízeny v rámci IPRM Mobilita – Obnova vozového parku trolejbusů.

18. 6. 2015 – Nové trolejbusy

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. obdržel od dodavatele, společnosti Škoda Electric a.s., dalších 14 nových nízkopodlažních trolejbusů. Celkem již je v Ústí nad Labem nasazeno do provozu dvacet vozů pořízených z projektu „Obnova vozového parku trolejbusů.“ Přejeme všem cestujícím mnoho příjemně strávených kilometrů.

13. 3. 2015 - Dva projekty v realizaci

Výbor Regionální rady schválil na svém zasedání dne 22. 12. 2014 dva projekty IPRM Mobilita, Management IPRM Mobilita a Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek. Dne 4. 3. 2015 byly předsedou Regionální rady RSDr. Milanem Pipalem a primátorem města Ing. Josefem Zikmundem podepsány smlouvy o poskytnutí dotace. Oba projekty se nachází ve fázi realizace, např. loni bylo modernizováno 6 trolejbusových zastávek.

25. 2. 2015 - Nové trolejbusy

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. obdržel od dodavatele, společnosti Škoda Electric a.s., již šest nových nízkopodlažních trolejbusů. První tři byly dodány v rámci druhé etapy projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“, další tři trolejbusy potom v následující třetí etapě. Přejeme všem cestujícím mnoho příjemně strávených kilometrů.

23. 10. 2014 - Dobudování obratiště a točny

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. předložil dne 30. 9. 2014 Úřadu Regionální rady NUTS II Severozápad žádost o dotaci na dílčí projekt IPRM „Dobudování obratiště a točny“. Projekt řeší doplnění trolejbusové sítě ve městě Ústí nad Labem o trakční vedení umožňující zobousměrnění provozu trolejbusových linek a především řešení krizových situací například při výpadku proudu v části města či při povodňových situacích. Projekt zahrnuje dvě investiční akce - vybudování obratiště v centru města a dále modernizaci točny v části města Severní Terasa.

8. 9. 2014 - Dvě nové žádosti o dotaci na dílčí projekty IPRM

Město Ústí nad Labem předložilo začátkem září Úřadu Regionální rady NUTS II Severozápad dvě nové žádosti o dotaci na dílčí projekty IPRM. Prvním z nich je projekt „Management IPRM Mobilita“, díky němuž bude zajištěna dostatečná personální kapacita a technické vybavení pro úspěšné řízení IPRM. Druhý projekt s názvem „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ se zaměřuje na modernizaci 51 trolejbusových zastávek, díky níž dojde k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu pro cestující, zvláště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

7. 2. 2014 – Znovuobnovení regionálního operačního programu

Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) byl znovuobnoven v září 2013 a zároveň dne 19. září 2013 byla vyhlášena Výzva č. 43 v rámci Oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem. Do této výzvy byla podána žádost o dotaci k projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“.