Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)

 

opatření IPRM: A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě

aktivita IPRM: A.1.1 Revitalizace městského centra

 

stav projektu: dokončen

doba realizace: leden 2010 - září 2010

 

celkové náklady: 35 640 333 Kč

dotace z prostředků ROP: 32 745 087 Kč

prostředky z rozpočtu města: 2 895 246 Kč

 

popis projektu: Atrium Magistrátu prošlo zásadní rekonstrukcí především kvůli odstranění bariér, které bránily pohybu handicapovaným osobám. Rekonstrukce znamenala především výměnu dlažby, osázení novou zelení, doplnění mobiliářem a vybudováním fontány s podiem, které může být využíváno pro občasné veřejné akce. Prostor atria se díky rekonstrukci stal přístupnějším, bezpečnějším a také estetičtějším místem, které slouží jako odpočinkové místo pro občany.

 

Partner projektu:

  • PB - CENTRUM, s. r. o.

 

ZPĚT NA SEZNAM PROJEKTŮ