Management IPRM II.

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)

opatření IPRM: C.2 Vytvoření organizační struktury managementu IPRM
aktivita IPRM: C.2.1 Personální a technické zajištění managementu IPRM

stav projektu: dokončen
doba realizace: leden 2012 – listopad 2015

celkové náklady: 4 375 412 Kč
dotace z prostředků ROP: 3 719 100 Kč
prostředky z rozpočtu města: 656 312 Kč

popis projektu: Projekt Management IPRM II. navazuje na projekt IPRM I. Cílem byla úspěšná realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum. Tohoto cíle bylo dosaženo především úspěšnou realizací a vzájemnou koordinací dílčích projektů, monitorováním postupu realizace IPRM prostřednictvím jeho jednotlivých aktivit a také prezentováním dosažených výsledků.
Předmětem projektu „Management IPRM II.“ bylo řízení integrovaného plánu rozvoje města, vzájemná koordinace dílčích projektů a zefektivnění procesů vedoucích k úspěšné realizaci IPRM. Předpokladem pro naplnění tohoto cíle bylo zajištění odpovídající personální kapacity pro vytvoření kvalitního manažerského týmu, dále pak vytvoření materiálního zázemí souvisejícího s administrací IPRM a jeho dílčích projektů a také spolupráce s odborníky pro publicitu.

Partneři projektu:

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Ústecký kraj
  • Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
  • Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

 

ZPĚT NA SEZNAM PROJEKTŮ