image

Projekty podpořené z ostatních zdrojů

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kočí, e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Střekov - Mariánský most - Olšinky, Loděnice
  - celkové náklady: 20 784 000 Kč
  - dotace: 8 820 000 Kč
 • Domov pro seniory Bukov - dostavba penzionu s byty
  - celkové náklady: 1 733 000 Kč
  - dotace: 1 386 000 Kč
 • Rekonstrukce ulice Fibichova
  - celkové náklady: 27 680 000 Kč
  - dotace: 13 000 000 Kč
 • Regenerace panelové sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 1. etapa
  - celkové náklady: 5 255 000 Kč
  - dotace: 2 823 000 Kč
 • Rozšíření návštěvnické infrastruktury cestovního ruchu v areálu ZOO Ústí nad Labem
  - celkové náklady: 11 837 702 Kč
  - dotace: 7 301 000 Kč
 • Regenerace panelového sídliště Krásné Březno - V Oblouku, 2. etapa
  - celkové náklady: 5 724 000 Kč
  - dotace: 4 007 000 Kč
 • Čelakovského – smíšený dům
  - celkové náklady: 31 812 677 Kč
  - předpokládaná dotace na 16 sociálních bytů: 16 075 497 Kč
  - schválený úvěr na 17 dostupných bytů: 14 891 795 Kč

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo kultury ČR

 • KALENDÁRIUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM (1918)
  - Celkové náklady projektu: 57 008 Kč
  - Výše dotace: 39 000 Kč (68,41 %)
  - Výše spolufinancování města: 18 008Kč (31,59 %)
  - Doba realizace projektu: 11/2017 – 9/2018
  - Projekt byl finančně ukončen
 • SCHICHTOVA EPOPEJ
  - Celkové náklady projektu: 245 000 Kč
  - Výše dotace: 74 000 Kč (30,21 %)
  - Výše spolufinancování města: 171 000 Kč (69,79 %)
  - Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 – 30. 3. 2019
  - Realizace projektu byla ukončena
 • Ústí nad Labem - záchrana architektonického dědictví
  - celkové náklady: 10 359 000 Kč
  - dotace: 10 000 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo financí

 • Předlice - multifunkční hřiště
  - celkové náklady: 10 987 000 Kč
  - dotace: 9 811 000 Kč
 • Obnova stanovišť sběrných nádob pro směsný komunální odpad a pro tříděný odpad
  - celkové náklady: 4 190 000 Kč
  - dotace: 1 920 000 Kč

Ministerstvo zemědělství

 • Nová Ves – kanalizace
  - celkové náklady: 22 068 000 Kč
  - dotace: 9 930 000 Kč