Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Městský kamerový bezpečností a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS

(projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524)

  • Celkové náklady projektu: 24 187 900,00 Kč
  • Výše dotace: 17 900 000, 00 Kč
  • Výše spolufinancování města: 6 287 900,00 Kč
  • Garant projektu: Metropolnet a. s.
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2022
Dokončeno
2023

V tomto projektu jde o vybudování komplexního zabezpečení města pomocí kamerového systému a celkovou digitalizací. Data z kamer po celém městě budou prostřednictvím
5G signálu přenášena do operačního střediska městské policie, což zajistí vyšší míru kontroly a bezpečnosti v ulicích města. Kamery městského kamerového bezpečnostního a kontrolního systému nebudou připojeny přes pevnou optickou kabelovou síť, ale na 5G signál. Klíčovým bodem jsou místa nedostupná pro pevnou optickou infrastrukturu, kde nákladovost pro vybudování přípojky doposud neumožňovala tyto lokality zabezpečit skrze MKDS. Tyto
5G body doplní stávající systém pevně připojených bodů MKDS a/nebo mobilních kamer Městské policie. 

Fotografie

 

Schéma – Propojení jednotlivých prvků řešení projektu

 

 

 


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –    MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ prostřednictvím Národního plánu obnovy.