image

Složení rad města od r. 1990

Složení Rady města Ústí nad Labem 1990 – 1994

Primátor města: Ing. Lukáš Mašín CHDD (OF, od 1991 ODS)
Náměstci primátora: Leopold Kukačka SZ
Jan Kavřík CHDD (OF)
/ Ing. Jiří Bavor BDS (NK, od 1991 ODS)
Členové Rady města: Ing. Petr Novotný BDS (PŽS)
Petr Ptáčník CHDD (SZ)
Petr Kadeřábek CHDD (OF)
/ Ivan Dostál CHDD (OF, od 1991 ODS)
Ing. Miroslav Florian BDS (LDS)
MUDr. Dušan Oslej CHDD (SZ)
Ing. Václav Verner CHDD (SZ)
Miroslav Kuba BDS (NK, později ODA)
Milan Ullrich BDS (SPR-RSČ)
Pavel Jůza CHDD (KDS)
Libor Pelikán CHDD (OF)

Složení Rady města Ústí nad Labem 1994 – 1998

Primátor města: MUDr. Josef Jílek († 1997) ODS
/Ing. Ladislav Hruška ODS
Náměstci primátora: Ing. Jiří Bavor ODS
/Ing. Miroslav Pátek ODS
Václav Pucherna SZ
Miroslav Kuba ODA
Členové Rady města: Mgr. Majdalena Jelínková ODS
Ing. Petr Novotný ODA
Ing. Miroslav Florian KDS
RNDr. Miloslav Šašek ODS
František Havlíček DŽJ
Milan Jansa ODS
Ivan Dostál ODS

Složení Rady města Ústí nad Labem 1998 – 2002

Primátor města: Ing. Ladislav Hruška ODS
/Ing. Miroslav Pátek ODS
Náměstci primátora: Ing. Miroslav Pátek ODS
/ Ing. Miroslav Harciník ODS
Václav Pucherna SZ
Mgr. Tomáš Jelínek US DEU
Ing. Ladislav Hruška ODS
Členové Rady města: Jan Mastný ODS
Milan Jansa ODS
Ivan Dostál ODS
MUDr. Jiří Madar US DEU
Ing. Petr Novotný ODA
MUDr. Karola Haasová US

Složení Rady města Ústí nad Labem 2002 – 2006

Primátor města: Mgr. Petr Gandalovič ODS
Náměstci primátora: Ing. Miroslav Harciník ODS
Mgr. Jan Kubata ODS
Mgr. Tomáš Jelínek SZSP
Členové Rady města: Ivan Dostál ODS
Bc. Jan Řeřicha ODS
Ing. Pavel Tošovský ODS
MUDr. Karola Haasová US
MUDr. Pavel Dlouhý SZSP
MUDr. Jiří Madar US DEU
/ Mgr. Václav Kůrka SZSP
Ing. arch. Zdeněk Šťastný SZSP

Složení Rady města Ústí nad Labem 2006 – 2010

Primátor města: Mgr. Jan Kubata ODS
Náměstci primátora: Bc. Jan Řeřicha ODS
Ing. Libor Turek, Ph.D.

ODS

Mgr. Arno Fišera ČSSD
/Bc. Zuzana Kailová ČSSD
Členové Rady města: Ivan Dostál ODS
MUDr. Tomáš Indra ODS
Ing. Miroslav Harciník ODS
MUDr. Tomáš Nedvěd ODS
Petr Ryšavý ODS
Bc. Zuzana Kailová ČSSD
/ Mgr. Arno Fišera ČSSD
Bc. Milan Bartůněk ČSSD
/ Michal Rožec ČSSD

Složení Rady města Ústí nad Labem 2010 – 2014

Primátor města: Ing. Vít Mandík ČSSD
Náměstci primátora: Bc. Jan Řeřicha ODS
Mgr. Helena Kubcová

ODS

Bc. Zuzana Kailová ČSSD
Členové Rady města: MUDr. Pavel Dlouhý ČSSD
Mgr. Arno Fišera ČSSD
MUDr. Tomáš Indra ODS
MUDr. Tomáš Nedvěd ODS
Josef Macík ČSSD
Martin Svoboda ODS
MUDr. Blanka Vraspírová SZSP

BDS – Blok demokratických stran (PŽS, SPR-RSČ, LDS)
DŽJ – Důchodci za životní jistoty
CHDD – Charta demokratické dohody (OF, SZ, NSS, KDS)
LDS – Liberálně demokratická strana
PŽS – Podnikatelsko-živnostenská strana
SZSP – Sdružení zdraví sportu a prosperity
/ - náhrada