Primátoři města

Primátoři města Ústí nad Labem

ING. PAVEL BRONEC (24.6.1986-11.3.1989)
*12.4.1942 v Domoušicích na Lounsku
Předkové Pavla Bronce byli po několik generací lesníci. Pavel Bronec vystudoval vysokou školu zemědělskou, kde získal titul inženýra a akademii společenských věd ÚV KSSS v SSSR. V letech 1976 až 1985 vykonával funkci tajemníka pro zemědělství na OV KSČ v Ústí nad Labem. 4.11.1985 byl zvolen předsedou ONV v Ústí n.L. Po zrušení ONV červnu 1986 byl plenárním zasedáním Národního výboru města zvolen primátorem města. 11.3.1989 byl ing.Bronec na doporučení OV KSČ z funkce primátora plenárním zasedáním odvolán.

ING. JOSEF KUBICE (11.3.1989 - 22.3.1990)
*
12.1.1950
Vystudoval vysokou školu elektrotechnickou. Do roku 1980 pracoval jako konstruktér a později jako technik ve VTŽ Chomutov, letech 1980-1984 jako vedoucí plánovacího odboru ONV Chomutov. V letech 1984-1988 vykonával funkci tajemníka Krajské odborové rady v Ústí nad Labem, kromě toho byl členem komise vědeckotechnického rozvoje KV KSČ. Od 1.3.1988 vykonával funkci náměstka primátora a dne 11.3.1989 byl plenárním zasedáním zvolen primátorem města. 22.3.1990 byl plenárním zasedáním Národního výboru města Ústí n.L. odvolán z funkce primátora.

ING. JAN SCHMIDT (22.3.1990-11.12.1990)
*
26.8.1940 v Ústí nad Labem
V roce 1956 se vyučil elektromechanikem v Metře Ústí nad Labem. Večerně vystudoval v r. 1960 elektrotechnickou průmyslovku a v letech 1960-1965 studoval na ČVUT v Praze, obor automatizace výrobních procesů, kde získal titul inženýra. V letech 1965-1986 byl zaměstnán ve Sklo Unionu a Spolchemii, od roku 1986 v Investiční bance v Ústí nad Labem. 22.3.1990 byl plenárním zasedáním Národního výboru města Ústí n.L. kooptován za poslance za sociální demokracii a zároveň zvolen primátorem města. V této funkci ing.Schmidt působil až do nových komunálních voleb.

ING. LUKÁŠ MAŠÍN (11. 12. 1990 - 5. 12. 1994)
*
20.4.1962 v Ústí n.L.
V roce 1986 vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. 17. listopadu 1989 byl přímým účastníkem demonstrace v Praze, přerušil aspiranturu a plně se věnoval práci v koordinačním centru Občanského fóra v Ústí nad Labem. Společně s Petrem Gandalovičem vedl v listopadu a prosinci 1989 většinu rozhodujících jednání s představiteli státní správy týkajících se demokratizace života ve městě. 11. prosince 1990 byl městským zastupitelstvem zvolen primátorem města. Po rozpadu Občanského fóra byl činný ve vrcholných orgánech Občanské demokratické strany. Při komunálních volbách v roce 1994 nebyl zvolen do zastupitelstva města. V roce 1995 se stal tajemníkem Magistrátu v Českých Budějovicích.

MUDr. JOSEF JÍLEK (5. 12. 1994 - 6.10.1997)
*
13. 12. 1940 v Praze
6.10.1997 v Ústí nad Labem
V roce 1946 se přestěhoval do Ústí nad Labem, kde před válkou žili jeho rodiče. V roce 1963 vystudoval zubní lékařství na Lékařské fakultě Karlovy university v Plzni. Od roku 1963 pracoval v Okresním ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem jako zubař. V roce 1966 nastoupil do Železniční nemocnice s poliklinikou. V roce 1975 se stal primářem stomatologického oddělení a od roku 1991 ředitelem nemocnice. V roce 1993 byl zvolen předsedou oblastní rady ODS a od 5. prosince 1994 byl primátorem města Ústí nad Labem. Zemřel na sklonku roku 1997.

Ing. LADISLAV HRUŠKA (od 6. 11. 1997)
*10.3.1947 v Brně
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně - fakultu lesnickou, směr stavebně meliorační, Vysokou školu dopravní v Žilině - fakultu provozu a ekonomiky dopravy, směr investiční činnost v dopravních stavbách a Vysokou školu ekonomickou v Praze - fakultu výrobně ekonomickou, směr organizace a řízení investiční výstavby. Do listopadu 1989 nebyl politicky organizován. Od té doby pracoval v OF, dále pak v ODS. V současné době je předsedou Oblastního sdružení ODS v Ústí n.L. a členem Výkonné rady ODS. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva a členem Rady města Ústí n.L.

 

Ing. MIROSLAV PÁTEK (od 16.12.1999)
*22.10.1944 v Třešti u Jihlavy
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V roce 1990 kandidoval jako nezávislý kandidát za volební stranu Blok demokratických stran. O čtyři roky později kandidoval opět jako nezávislý kandidát za volební stranu  Sdružení podnikatelů a nezávislých. Do ODS vstoupil v září 1996.  V roce 1992 byl zvolen zástupcem starosty Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město. Náměstkem primátora města byl od roku 1996. Primátorem města Ústí nad Labem byl zvolen 16.12.1999.

Mgr. PETR GANDALOVIČ (od 14.11.2002)
*15.8.1964 v Praze
V roce 1987 vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. V letech 1987-1990 byl učitelem na Gymnáziu v Jateční. V listopadu 1989 patřil k vůdčím osobnostem revolučních změn v Ústí nad Labem.
V letech 1990-1992 byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR, poslanecký mandát do FS získal i při parlamentních volbách v roce 1992, po zániku československé federace se stal náměstkem ministra pro životní prostředí. V této funkci působil až do roku 1994, kdy se stal poradcem a později vrchním ředitelem na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1997-2002 se stal generálním konzulem České republiky v New Yorku.
V roce 2002 byl zastupitelstvem zvolen primátorem.
Během svého působení v čele města prosazoval rozsáhlé stavební rekonstrukce zlepšující image města. Podstatnou měrou se rovněž podílel na zlepšování vzdělanostních, kulturních a sportovních kvalit města.
Z funkce odstoupil po zvolení poslancem sněmovny Parlamentu ČR.
V roce 2006 byl ministrem pro místní rozvoj,
v letech 2007 – 2009 pak ministrem zemědělství ČR.

 

Mgr. JAN KUBATA (od 22.6.2006)
*2.5.1967 v Karlových Varech
Mgr. Jan Kubata vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Do Občanské demokratické strany vstoupil v roce 1998. Po letech působení v podnikatelské sféře byl v lednu 2004 zvolen náměstkem primátora.
Primátorem města se stal 22. června 2006.
V době své činnosti ve vedení města se Jan Kubata zasloužil o realizaci řady rozvojových investičních akcí, např. rekonstrukci Mírového náměstí, Letního kina a Větruše či stavbu trolejbusové trati na Střekov.
Jako primátor Ústí nad Labem kladl velký důraz na efektivní komunikaci města s evropskými orgány, což se mimo jiné promítlo v získání 1,2 miliardy korun z Evropské unie na rekonstrukci Muzea města, revitalizaci Městských sadů, výstavbu lanovky na výletní zámeček Větruše a další důležité investiční akce.
Jan Kubata rovněž pokračoval v aktivní vnitřní proinvestiční politice města a výsledkem byl příchod nových domácích a zahraničních investorů do centra Ústí nad Labem. Výrazně prosazoval výstavbu univerzitního kampusu UJEP, dostavbu dálnice D8, realizaci protipovodňových opatření na obou labských březích a svými návrhy legislativních změn ostře vystupoval proti narůstajícím projevům neonacismu.
Jan Kubata byl 1. října 2010 jmenován do funkce prvního náměstka ministra spravedlnosti.