image

Předsedové MNV

Předsedové MNV

JOSEF VONDRA (16.5.1945-3.3.1946)
*19.12.1897 v Hořicích v Podkrkonoší
20.9.1972 v Ústí n.L.
Za války žil v Praze. 14.5.1945 přišel do Ústí nad Labem a dva dny poté byl aklamací na Mírovém náměstí zvolen předsedou MNV Ústí nad Labem za stranu národně socialistickou. Jako předseda MNV působil až do 3.3.1946. Při tzv. Ústeckém masakru 31.7.1945 se pokoušel zastavit vraždění Němců u požární nádrže na Mírovém náměstí, za což byl příslušníky Revolučních gard fyzicky napaden.


JOSEF KRKOŠKA (3.3.1946-3.7.1946)
23.12.1901 v Moravské Ostravě
 datum a místo úmrtí nezjištěno
 Na plenárním zasedání MNV Ústí n.L. 3.3.1946 byl Josef Krkoška zvolen za sociální demokracii při tajné volbě počtem odevzdaných hlasů 25 proti 23 hlasům odevzdaných protikandidátu Josefu Vondrovi předsedou MNV. 3.7.1946. Při nových volbách podle vládního nařízení 120/46 Sb., které na MNV Ústí n.L. proběhly 3.7.1946 již nebyl do funkce předsedy MNV zvolen.

LADISLAV DUŠEK (3.7.1946-18.6.1949)
14.1.1906 v Budyni nad Ohří
31.12.1983 v Ústí n.L.
Po osvobození začal pracovat jako tajemník na MNV v Ústí nad Labem. Při nových volbách podle vládního nařízení 120/46 Sb., které na MNV Ústí n.L. proběhly 3.7.1946 byl zvolen za KSČ předsedou MNV. Tuto funkci vykonával až do správní reformy 18.6.1949, kdy na území města vznikl jednotný národní výbor. Poté se Ladislav Dušek stal úředníkem KNV v Ústí nad Labem.

 

FRANTIŠEK ČERNÝ (18.6.1949-3.10.1950)
osobní data nezjištěna

JOSEF GROLMUS (3.10.1950-26.5.1954)
*1.2.1918 v Bezně u Mladé Boleslavi
Plenárním zasedáním 3.10.1950 byl zvolen předsedou Jednotného národního výboru v Ústí nad Labem. Tuto funkci vykonával až do správní reformy 26.5.1954. Poté se stal předsedou ONV v Ústí nad Labem.

ERVÍN SMOLAŘ (26.5.1954-24.6.1960)
*
7.12.1909 v Modlanech
asi 1991 v Ústí n.L.
Ervín Smolař se narodil v hornické rodině. Vyučil se soustružníkem kovů. Za války žil s rodinou na Rakovnicku. V roce 1945 nastoupil do městských podniků v Ústí nad Labem, kde pracoval jako úředník na úseku energetiky. Při vzniku MěstNV 26.5.1954 byl zvolen jeho předsedou. Tuto funkci vykonával až do 24.6.1960. Pak pracoval jako vedoucí kontrolního odboru ONV v Ústí n.L.

JIŘÍ MOHAUPT (24.6.1960-12.4.1967)
*
22.5.1922 Holicích v Čechách
V letech 1951-1960 byl funkcionářem KV KSČ v Ústí nad Labem. Na plenárním zasedání 24.6.1960 byl zvolen předsedou MěstNV v Ústí n.L. Na základě rozhodnutím OV KSČ odvolalo plenární zasedání MěstNV dnem 12.4.1967 Jiřího Mohaupta z funkce předsedy a pověřilo ho činností v komisi pro školství a kulturu. Na plenárním zasedání MěstNV v září 1969 byl Jiří Mohaupt zvolen tajemníkem, později místopředsedou MěstNV. Aktivně se podílel na provádění normalizace na MěstNV. Na plenárním zasedání byl uvolněn z důvodu nedostatků ve své práci z funkce.

JOSEF KLABAN (12.4.1967-17.4.1968)
*
7.1.1918 v Dětenicích u Jičína
Původní profesí strojní zámečník. Od padesátých let byl stranickým funkcionářem KSČ. V 60.letech se stal předsedou KNV v Ústí nad Labem. Po odvolání Jiřího Mohaupta v roce 1967 byl v doplňovacích volbách zvolen poslancem MěstNV a 12.4.1967 jeho předsedou. Pro své dogmatické komunistické názory byl na plenárním zasedání 17.4.1968 z funkce předsedy MěstNV odvolán.

JAROSLAV DVOŘÁK (1.6.1968-2.12.1969)
*
1.2.1931 v Rozpoutí u Českého Krumlova
asi 1970 v Ústí n.L.
Jaroslav Dvořák vystudoval vyšší průmyslovou školu stavební. V letech 1954 až 1966 byl zaměstnán v Pozemních stavbách v Ústí nad Labem, naposledy jako vedoucí stavební správy. 4.2.1966 byl zvolen místopředsedou MěstNV a 1.6.1968 předsedou. Po 21.srpnu 1968 organizoval protestní akce proti sovětské okupaci, mimo jiné zbavil čestného občanství města sovětského generála Kolobova a vypověděl družební smlouvu s Karl-Marx-Stadtem. Na nátlak KSČ v září 1969 nechal tuto akty plenárním zasedáním revokovat z důvodu nedostatečné informovanosti v srpnových dnech roku 1968.Z politických důvodů podal v prosinci 1969 žádost o uvolnění z funkce předsedy MěstNV. Krátce poté spáchal sebevraždu.

JOSEF KRUPKA (2.12.1969-14.12. 1971)
*
2.7.1917 v Pravoníně
Původně pracoval v elektrárně Trmice. 2.12.1969 byl na plenárním zasedání zvolen předsedou MěstNV. Společně s tajemníkem Mohauptem se podílel na normalizaci MěstNV. 14.12.1971 byl plenárním zasedáním z funkce předsedy odvolán.

FRANTIŠEK HORÁČEK (14.12.1971-24.7.1981)
*
25.10.1920 v Třebíči
František Horáček se narodil v rodině zemědělského dělníka. Po dokončení základní školy pracoval jako dělník u firmy Baťa až do roku 1945. Od té doby působil jako tělovýchovný funkcionář. V letech 1953 až 1960 byl předsedou krajského výboru Tělesné výchovy a sportu v Jihlavě, od roku 1960 předsedou KV ČSTV v Ústí nad Labem. 14.12.1971 byl na plenárním zasedání zvolen předsedou MěstNV. Tuto funkci vykonával až do své smrti. František Horáček se zasazoval o socialistickou výstavbu města Ústí nad Labem. Za jeho funkce bylo dokončeno sídliště Severní terasa. Osobně prosadil zbourání historické zástavby v části dnešní Masarykovy ulice a další demolice historických budov města.

FRANTIŠEK REITORAL (29.10.1981-5.4.1983)
*
narozen asi 1943
datum a místo úmrtí nezjištěno
Vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu a nástavbu na střední průmyslové škole stavební, obor vodohospodářství. Pracoval nejdříve jako stavbyvedoucí, později jako ředitel Vodohospodářských staveb v Krásném Březně. Na doporučení OV KSČ byl v říjnu 1981 zvolen poslancem MěstNV a na plenárním zasedání 29.10.1981 jeho předsedou. Pro organizační neschopnost a nehospodárné nakládání s reprezentačním fondem byl na doporučení OV KSČ plenárním zasedáním 5.4.1983 z funkce předsedy MěstNV odvolán.

ING. STANISLAV ERBEN, CSC. (5.4.1983- 24.6.1986)
*
19.4.1936 v Rakovníku
V letech 1977 až 1983 byl pracovníkem a později ředitelem Ekonomického Ústavu ČSAV v Ústí nad Labem. V doplňovacích volbách na jaře 1983 byl zvolen poslancem MěstNV a na plenárním zasedání 5.4.1983 předsedou MěstNV. Tuto funkci vykonával až do zrušení MěstNV dne 24.6.1986. Při vytvoření Národního výboru města Ústí nad Labem byl zvolen náměstkem primátora. Tuto funkci vykonával až do 16.2.1988, kdy byl odvolán plenárním zasedáním.