Aktuální informace

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=5'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=7'>&gt;&gt;&gt;

Skřítci pokřtili novou pohádku

18.12.2018 Skřítci pokřtili v doprovodu autorů svou novou pohádku a užili si s dětmi zábavný a tvořivý den.
 

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

17.12.2018 S vyrovnaným rozpočtem bude hospodařit Ústí nad Labem v roce 2019. Návrh podpořilo 23 zastupitelů, sedm bylo proti a šest se zdrželo.
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

15.12.2018 Zasedání se bude konat 17.12. od 10 hodin v zasedací místnosti magistrátu.
 

Úprava stromořadí – kácení lip v ul. Sadová

14.12.2018 V rámci pokračující revitalizace uličních stromořadí bude v lednu 2019 pokáceno jedenáct exemplářů lip u Městských sadů. Akce probíhá v souladu s Koncepcí obnovy a péče o alejové výsadby.
 

Den s dlouhonohými skřítky

13.12.2018 Přijďte si užít zábavný, tvořivý a pohodový den s dlouhonohými skřítky.
 

Zrušen zákaz vstupu do lesů

13.12.2018 Magistrát města Ústí nad Labem po dohodě s Lesy ČR, s. p., ruší s účinností od 14. 12. 2018 zákaz vstupu do lesa, který byl vyhlášen z důvodu sucha ne 23. 10. 2018.
 

Den s první republikou, aneb jeden den v prvorepublikovém duchu

12.12.2018 V letošním roce si celá republika připomněla řadu významných „osmičkových“ výročí. Ústí nad Labem připravilo ve spolupráci s muzeem a archivem města celoroční program k jejich připomenutí.
 

KnihoBudka v informačním středisku

12.12.2018 V infostředisku na Mírovém náměstí je pro veřejnost nově zřízena KnihoBudka. Zveme vás k návštěvě, sdílení knih a posílení zájmu o četbu!
 

Smlouva o výpůjčce drtičů je připravena

12.12.2018 Rada projednala návrh smlouvy o výpůjčce drtičů. Informace o způsobu přijetí žádostí o drtiče budou na webových stránkách města včas zveřejněny odborem životního prostředí.
 

Den s první republikou

07.12.2018 Užijte si Den s první republikou na Lidickém náměstí a získejte unikátní napodobeniny historických nouzových bankovek.