image

Aktuální informace

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=1'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=3'>&gt;&gt;&gt;

Přijetí třímilionové dotace schválila rada

22.05.2023 Přijetí dotace 3 368 248 Kč na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na území města schválila rada. Finance obdrží např. Dobrovolnické centrum.
 

Dotační fond rady města byl obnoven

22.05.2023 Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2023 schválila rada. Program podporuje dotace v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a sociálních služeb.
 

Na sportování dětí poputuje přes 17 milionů

19.05.2023 Rada schválila dotace na sportování dětí a mládeže formou šeků. Předloženo bylo 55 žádostí za 17 788 500 Kč.
 

V oblasti sportu došlo k navýšení dotací

19.05.2023 Dotace budou posíleny z důvodu zvýšených nákladů na energie a nákladů na údržbu. Jedná se o částku 1 750 000 Kč.
 

Hospodaření města v roce 2022 skončilo s přebytkem

18.05.2023 S více než 250milionovým přebytkem skončilo hospodaření města v roce 2022. Převážná část přebytku bude použita na krytí výdajů letošního roku a tvorbu rezerv.
 

Výstupní ulice projde rekonstrukcí

18.05.2023 Vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci uličního prostoru Výstupní schválila rada. Předpokládaná cena rekonstrukce je 95 000 000 Kč bez DPH.
 

Family festival podruhé

18.05.2023 Druhý ročník akce pro celou rodinu je za dveřmi.
 

Rekonstrukce běžecké dráhy proběhne na stadionu

17.05.2023 K výměně povrchů stávajících atletických drah a sektorů dojde na Městském stadionu. Rekonstrukce bude stát přes šest milionů.
 

Komentovaná procházka "Do Klíše"

15.05.2023 Uskutečnila se další z řady komentovaných procházek.
 

Marketingový workshop byl podnětný

12.05.2023 Účastníci získali zajímavé a užitečné informace.