image

Aktuální informace

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=14'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/?page=16'>&gt;&gt;&gt;

Plány na rozvoj zoo schválilo město

08.03.2023 Zastupitelstvo schválilo dokument s názvem Koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Jedná se o plány zoo, které vychází z jejích aktuálních potřeb.   
 

Dotace na sportovní akce schválili zastupitelé

08.03.2023 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 1 700 000 Kč.  
 

Zastupitelstvo schválilo dotace v oblasti kultury

08.03.2023 Na posledním jednání zastupitelů bylo schváleno poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2023 OŠKS, určených na podporu celoroční kulturní činnosti a realizaci kulturních akcí a projektů. Celkem bylo podáno 76 žádostí.
 

V Ústí přibyly další dva památné stromy

08.03.2023 Na území města byly vyhlášeny Orgánem ochrany přírody a krajiny dva nové památné stromy, Lípa u školy ve Všebořicích a Dub na rozhraní. Oba stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví města.
 

Poskytnutí dotací na kulturu schválili zastupitelé

07.03.2023 Zastupitelé schválili poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS určené na mimo dotační programy oblasti kultury v roce 2023 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v celkové výši 400 000 Kč.
 

Manželé Burešovi přijedou do infostřediska již podruhé

07.03.2023 Březnová cestovatelská přednáška zavede posluchače do Indie. 
 

Podporu v oblasti sociálních služeb schválili zastupitelé

07.03.2023 Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2023. Schváleny byly dotace v celkové hodnotě 10 milionů Kč.
 

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu

06.03.2023 Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
 

Výlet za minerály do Českého středohoří

06.03.2023 Vydejte se s námi a Jiřím Svobodou na zajímavou výpravu na Štěpánovskou horu.
 

Finanční prostředky na opravy schválilo zastupitelstvo

06.03.2023 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků, do rozpočtu roku 2023.