image

Aktuální informace

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/? =&amp;amp;page=9&amp;page=12'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/? =&amp;amp;page=9&amp;page=14'>&gt;&gt;&gt;

V Ústí přibyly další dva památné stromy

08.03.2023 Na území města byly vyhlášeny Orgánem ochrany přírody a krajiny dva nové památné stromy, Lípa u školy ve Všebořicích a Dub na rozhraní. Oba stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví města.
 

Poskytnutí dotací na kulturu schválili zastupitelé

07.03.2023 Zastupitelé schválili poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS určené na mimo dotační programy oblasti kultury v roce 2023 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v celkové výši 400 000 Kč.
 

Manželé Burešovi přijedou do infostřediska již podruhé

07.03.2023 Březnová cestovatelská přednáška zavede posluchače do Indie. 
 

Podporu v oblasti sociálních služeb schválili zastupitelé

07.03.2023 Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2023. Schváleny byly dotace v celkové hodnotě 10 milionů Kč.
 

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu

06.03.2023 Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.
 

Výlet za minerály do Českého středohoří

06.03.2023 Vydejte se s námi a Jiřím Svobodou na zajímavou výpravu na Štěpánovskou horu.
 

Finanční prostředky na opravy schválilo zastupitelstvo

06.03.2023 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2022 nečerpaných finančních prostředků, do rozpočtu roku 2023.
 

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ

03.03.2023 Zápisy do základních škol v Ústí nad Labem proběhnou 11. dubna, do mateřských škol pak o měsíc později. Podrobné informace k zápisům naleznete níže.
 

V informačním středisku proběhlo další veřejné projednání

02.03.2023 V Informačním středisku města Ústí nad Labem proběhlo představení nového programu a směru Kulturního střediska.
 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva

27.02.2023 Zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 6. března od 12.30 hodin v zasedací místnosti magistrátu. Jste srdečně zváni.