image

Aktuální informace

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]  [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180]  [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191]  [192]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/? =&amp;amp;page=9&amp;page=2'>&gt;&gt;&gt;

Velvyslankyně Rumunské republiky navštívila Ústí

30.05.2023 Její Excelence Maria-Antoaneta Barta, velvyslankyně Rumunské republiky, zavítala do Ústí nad Labem. Ve městě ji přijal primátor Petr Nedvědický se svými náměstky.
 

Marie Jirků oslavila 95. narozeniny

29.05.2023 Úctyhodný věk 95 let oslavila v Domově pro seniory Krásné Březno paní Marie Jirků. Přání a drobné dary jí předalo vedení města.
 

Je za námi 2. ročník Family festivalu

29.05.2023 Zábavná akce pro celou rodinu se vydařila.
 

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

29.05.2023 Zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se uskuteční v pondělí 5. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti magistrátu. Jste srdečně zváni.
 

Přednášky pro seniory probíhají s FZS UJEP

24.05.2023 První ze série přednášek k výživě seniorů proběhla v Domě kultury. Přednášku vedla lektorka fakulty Mgr. Lucie Libešová.
 

Jubilantka oslavila významné narozeniny

24.05.2023 Seniorka Zdeňka Homrová oslavila 90. narozeniny. Popřát jí do DPS Bukov přišel primátor města.
 

S odkoupením pozemků v ulici Hoření souhlasila rada

24.05.2023 Radní vyjádřili souhlas s odkoupením pozemků, které navazují na bývalý areál UJEP, jenž je ve vlastnictví města. Nabídka bude předložena zastupitelům.
 

Základní školy dostanou dva tisíce pro prvňáčky

24.05.2023 Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem. Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek.
 

Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem

23.05.2023 Na veřejnou zakázku využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce poputuje 2 000 000 Kč. Rozpočtové opatření schválili radní.
 

Vratné automaty na PET lahve budou v Krásném Březně 

23.05.2023 Na pilotním projektu sběr nápojových PET lahví a plechovek bude město spolupracovat se společností LIDL. Dojde k vybudování vratných automatů.