image

Aktuální informace

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/? =&amp;amp;page=41&amp;page=83'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  <a href='/cz/uredni-portal/media/aktualni-informace/? =&amp;amp;page=41&amp;page=85'>&gt;&gt;&gt;

Je za námi druhý ročník Ústeckého masopustu

04.03.2019 Ústečané i lidé z okolí si užili druhý ročník Ústeckého masopustu.
 

Bezdoplatková zóna začala platit v celém městě

04.03.2019 Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje celé území statutárního města Ústí nad Labem a města Trmice za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je od pondělí 4. března platné.
 

Diskuze na téma problematiky lidí bez domova

01.03.2019 Náměstek Tomáš Vlach pořádal veřejnou diskuzi k problematice lidí bez domova jako první diskuzi z cyklu plánovaných setkání v oblasti sociální politiky.
 

Oblastní charita Ústí nad Labem získala iglou

01.03.2019 Oblastní charitě Ústí nad Labem byly slavnostně předány prostřednictvím města tři iglou od soukromého dárce.
 

Na další sportovní akce a volnočasové aktivity město vynaloží 4,365 mil. korun

01.03.2019 Rozděleny byly dotace za 2,30 mil. korun na akce mimořádného významu v oblasti sportu, 1,312 mil. na akce sportovního kalendáře, 500 tis. korun na volnočasovou činnost dětí a 253 tisíc akce volnočasového kalendáře.
 

Od dubna začnou opravy komunikací a chodníků

28.02.2019 Rada města rozhodla na základě doporučení hodnotících komisí o výběru nejvhodnějších nabídek k zakázkám na opravy komunikací. Od dubna do května budou probíhat opravy za více než 4 miliony.
 

Dotace pro městské obvody za 14,5 milionu korun

27.02.2019 Město podpořilo všechny městské obvody dotacemi dle požadavků. Na kulturu 1,495 mil. korun a 13 mil. korun na investice.
 

Turistická známka jezera Milada v prodeji

27.02.2019 Máte již novou turistickou známku jezera Milada? Nově je nyní k dispozici v informačním středisku.
 

Drtiče zahradního odpadu se již vydávají

26.02.2019 Na základě losování, které určilo šťastné uživatele drtičů, si tito zájemci drtiče vyzvedávají.
 

Město pořádá druhou veřejnou konferenci k návrhové části Územní studie krajiny

26.02.2019 Veřejná konference na téma Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem se uskuteční ve středu 6. března 2019 od 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města.