TISKOVÁ ZPRÁVA z jednání ZM 2.12.2015

03.12.2015
Opakované projednávání bodu "Rozpočet města".

Zcela v souladu se zákonem o obcích bylo včerejší rozhodnutí zastupitelů znovu projednat rozpočet, ke kterému při prvním hlasování nebylo přijato usnesení. Vedení města tak reaguje na zcela manipulativní a nepravdivou argumentaci opozičních zastupitelů, kteří projednání rozpočtu napodruhé kritizují.
Možnost projednání bodu jednoznačně Zákon o obcích č. 128/2000 sb., konkrétně paragraf 94, odstavec 2:
(2)O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Pro vyvrácení jakýchkoli pochybností o postupu požádalo vedení města o výklad Ministerstvo vnitra ČR.

Rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů města, na kterém je závislý nejen jeho běžný chod, ale i příjemci příspěvků a dotací. "Pokud bychom rozpočet neschválili, ohrožovali bychom příjemce dotací, kteří na peníze čekají a každoročně bojují o přežití. Město by navíc v době rozpočtového provizoria nemohlo žádat o dotace," říká primátorka Věra Nechybová.

Poté, co zastupitelstvo první návrh rozpočtu neschválilo, zadalo vedení města finančnímu odboru, aby do něj zakomponoval námitky a návrhy opozice. Během toho zastupitelé dál pokračovali v jednání podle schváleného programu. "Potřebovali jsme prostor, aby úřad zapracoval do nového návrhu změny. Rozhodně odmítám nejrůznější nařčení z manipulací, nekompetentnosti nebo dokonce uplácení“ zdůrazňuje primátorka.

Nový návrh rozpočtu počítal s posílením investiční části. "Zapracovali jsme do nového návrhu připomínky opozice, jako například příspěvek na stavbu nové kruhové křižovatky v Předlicích, posílili jsme investiční rezervu, přidali jsme finanční prostředky na projekty. Přesto se opozice namísto toho, aby věcně diskutovala, sbalila a odešla. Opoziční zastupitelé si neuvědomují, že nezastupují sami sebe, ale obyvatele, kteří jim dali svou důvěru a hlas," doplňuje primátorka.

Po odchodu opozice zastupitelstvo neschválilo ani obecně závaznou vyhlášku o zřízení školských obvodů. Tu přitom začala už letos na jaře připravovat někdejší náměstkyně Jana Bohuňková s nominantem hnutí PRO!Ústí ve školské komisi Martinem Noskem. "Kvůli nekonstruktivnímu přístupu opozice, která se ani nepostavila za vyhlášku, kterou sama připravovala, zřejmě ještě letos svoláme mimořádné zastupitelstvo" říká 1. náměstek primátorky Jiří Madar.
Zastupitelé neprojednali ani návrh na stanovení termínů zasedání na rok 2016, který měl předkládat arch. Jan Hrouda z PRO!Ústí. Ten opustil jednání zastupitelů společně se zbytkem opozice.

Ústí nad Labem, 3. 12. 2015