TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 25. 11. 2015

01.12.2015

Finance na dopravní výchovu

Rada města navýšila rozpočet Městské policie Ústí nad Labem o 112 tisíc korun. Provozní prostředky jsou určeny na nákup nových kol a koloběžek, helem a dalšího vybavení pro dopravní výchovu dětí z mateřských a základních škol.
Městská policie se dopravní výchově dětí z Ústí nad Labem a okolí věnuje již 15 let. V letošním roce se do dopravní výchovy přihlásilo 37 mateřských škol a 29 základních škol. Velmi oblíbená je praktická výuka na dopravním hřišti, při níž si děti zkouší jízdu po „silnici“ na kolech, tříkolkách a koloběžkách. V zimních měsících se děti v učebně a herně formou hry seznamují na dopravním koberci a s pomocí dopravních skládanek a omalovánek s tím, jak se mají chovat na silnici i chodníku. Celá dopravní výchova je završena soutěžemi „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ a „Malý cyklista“.

Úspora energií v MŠ Vojanova

Rada města schválila dodatek ke smlouvě „Úspora energií v MŠ Vojanova“ a vyslovila souhlas s úhradou víceprací ve výši 35 141 Kč (včetně DPH). Budova školky je díky projektu kompletně zateplená, zateplenou má střechu a dostala nová okna. Město Ústí nad Labem získalo na projekt dotaci z Operačního programu Životního prostředí, tedy ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5 780 935 Kč. Cena celkového díla (včetně započítaných víceprací) je 6 081 108,18 Kč.

Stipendium studentu Přírodovědeckého fakulty UJEP

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tisíc Kč studentovi Přírodovědecké fakulty UJEP Davidu Poustkovi stipendium za vynikající studijní
v akademickém roce 2014/2015. Stipendium uděluje město každoročně z primátorského fondu.

Pronájem restaurace s bowlingem v parkovacím domě pod Mariánskou skálou

Rada města vyslovila souhlas s pronájmem nebytových prostor v budově č. p. 3356 v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m2.
Zájemci o pronájem stanovila tyto podmínky:
a/ minimální výše nájmu je 60.000,- Kč/měsíc (720.000,- Kč/rok),
b/ pronájem na dobu určitou na 10 let,
c/ funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD,
d/ složení kauce ve výši 180.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že kauce bude zálohou na první splátku nájmu,
e/ nebude-li pronájem realizován pro odstoupení od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města,
f/ žadatel předloží potvrzení o své bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Město se snažilo pronajmout prostory pod Mariánskou skálou přes dva roky. Od září 2013 záměr pronájmu vyvěsilo na úřední desku desetkrát, nikdo se ale nepřihlásil. Až nyní podal žádost o pronájem JUDr. Josef Trejbal, který chce v objektu provozovat restauraci a bowling.