TISKOVÁ ZPRÁVA k mimořádnému jednání Rady města dne 19. 11. 2015

01.12.2015

Jezero Milada - žádost o úhradu nákladů

Město se pokusí získat miliony korun na zlepšení technického zázemí u jezera Milada. Rada města vyslovila souhlas s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z tzv. ekomiliard na akci „Rekreační území – východ“. Záměrem je vybudování plovoucích zařízení, přístaviště a přípojky elektro na jezeře Milada. Plovoucí zařízení (mola) jsou navržena po celém obvodu jezera, osm z nich zajistí lepší zpřístupnění vodní plochy pro plavce. Dalších dvanáct plovoucích zařízení má sloužit k ochraně biotopů. Projekt počítá i s vybudováním přístaviště pro rekreační lodě včetně zázemí. Přípojka elektro by měla být dlouhá 1,6 kilometru a přivede elektřinu ze stávající trafostanice právě k novému přístavišti. Celkové náklady jsou odhadnuty na 15,2 milionu korun bez DPH. "Jezero Milada má obrovský potenciál stát se nejen ideálním místem k odpočinku a rekreaci pro Ústečany, ale i turistickým lákadlem. Tento projekt je prvním krokem, jak postupně dobudovat chybějící zázemí. Rozhodně to není krok poslední, už teď připravujeme další projekty," řekla primátorka Věra Nechybová. Pokud město uspěje, počítá s realizací v příštím roce. Žádost by měla být předložena na nejbližším zasedání meziresortní komise, které se bude konat pravděpodobně na začátku ledna 2016 v Ústí nad Labem. Po dokončení by vybudované stavby mělo do svého vlastnictví převzít statutární město Ústí nad Labem - tento závazek bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 2. prosince 2015.

Žádost o dotaci na projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“

Město se může ucházet o dotaci na projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“. Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Konkrétně jde o podporu žáka při adaptaci během prvního ročníku školní docházky, dále při přechodu na druhý stupeň a na střední školu. Součástí projektu je rovněž podpora školních poradenských pracovišť a podpora žáka prostřednictvím školního asistenta. Z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ by statutární město chtělo získat 30 milionů korun, spolupodílelo by se pěti procenty, tj. částkou 1,5 milionu korun.
Projekt by měl být zahájen společně se školním rokem 2016/2017 a jeho partnerem by se stal Člověk v tísni, o.p.s., který by zaštítil vzdělávací akce pro zaměstnance škol. Ze základních škol, řízených statutárním městem Ústí nad Labem, o účast v tomto projektu projevily zájem ZŠ Anežky České, ZŠ Stříbrnická a ZŠ Hlavní. Rada města už s podáním žádosti souhlasila, konečné slovo budou mít 2. prosince zastupitelé.