TISKOVÁ ZPRÁVA DPMUL - Dobudování obratiště a točny úspěšně ukončeno

21.12.2015
Podrobnosti o této akci z „Integrovaného plánu rozvoje města Mobilita“ přináší Tisková zpráva Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Integrovaný plán rozvoje města Mobilita – realizace Dobudování obratiště a točny pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem úspěšně ukončena.

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem přináší našim čtenářům několik základních a zásadních informací o projektu „IPRM Mobilita - Dobudování obratiště a točny„

V první fázi projektu šlo o vybudování nového obratiště „Panská“ v centru města v oblasti ulic Masarykova, Revoluční, Panská, Špitálské náměstí. Druhou částí této aktivity byla kompletní rekonstrukce konečné a točny Mírová na Severní Terase. Nové obratiště v centru města svou polohou umožní vytvořit samostatně fungující systém, sloužící např. v případě výpadku elektrické energie v ostatních oblastech města, při provozních událostech s vlivem na provoz trolejbusové dopravy, při živelných pohromách (povodně) apod. Dalším přínosem vybudování obratiště „Panská“ a rekonstrukce konečné a točny Mírová, může být v budoucnu realizace změn v trasování trolejbusových linek MHD“, představil projekt ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

„Oficiální název projektu je IPRM Mobilita (Integrovaný plán rozvoje města), dílčí projekt má název: Dobudování obratiště a točny. Jeho registrační číslo je CZ.1.09/1.1.00/76.01321 a byl realizován v období květen 2015 – listopad 2015. Na základě otevřeného výběrového řízení získala tuto zakázku společnost STRABAG Rail a.s., a zde jsou náklady: Celkem tato akce stála 23 799 184,56 Kč, projekt byl dotován Regionálním operačním programem ve výši 16 805 939,47 Kč, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. investoval ze svého rozpočtu částku 6 993 245,09 Kč“.

Ing. Jiří Randák, provozně technický náměstek výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem, doplnil několik čísel a dat.

Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., dokončení této poměrně náročné investiční akce okomentoval slovy: “Cílem projektu je zkvalitnit služby poskytované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s. a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Projekt umožní za použití relativně jednoduchého a finančně nenáročného řešení efektivněji využívat stávající trakční síť a rozšíří možnosti přizpůsobit vedení linek potřebám obyvatel. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž připravit trakční síť ve městě na řešení mimořádných situací, což současné vedení trakční sítě neumožňovalo. Díky vybudování obratiště v centru města dojde k větší variabilnosti trolejbusové dopravy jak pro trvalý stav, tak pro výjimečné události, případně havárie. Oprava trolejbusového vedení na smyčce Mírová má za účel navýšení kapacity proti současnému stavu a tvorbu obousměrné provozní variability“.

Partnerem projektu je Statutární město Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 4. prosince 2015 za DPmÚL, a.s.
František Chlada – vedoucí Zákaznického a informačního centra