image

Na řádném jednání Rady města, konaném dne 4. 2. 2015, byla jednomyslně přijata dvě ideově zásadní usnesení.

06.02.2015

Na řádném jednání Rady města, konaném dne 4. 2. 2015, byla jednomyslně přijata dvě ideově zásadní usnesení.
První z nich se týká opět zvažovaného prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí, kdy rada konstatuje, že s ohledem na zdraví obyvatel města, na snahu města jako krajské metropole ustupovat od těžkého průmyslu a zbavit se image průmyslově přetížené oblasti a na celosvětové úsilí zmírnit člověkem způsobenou změnu klimatu, se staví proti zvažovanému prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.
Rada města zároveň žádá vládu České republiky, aby územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách ponechala v platnosti beze změn a aby v příštích letech podle potřeby pomáhala horníkům s přechodem na zaměstnání mimo těžbu hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi.
„Jsem za toto rozhodnutí vedení města velmi rád. Zastáváme se především zdraví a prosperity občanů našeho města. Vyjadřujeme ale také podporu občanům v ohrožených obcích – i oni mají právo na domov jako lidé v Ústí. Usilujeme o zlepšení podmínek pro život a image našeho města a ty samozřejmě souvisí s vývojem našeho širšího okolí. Nechceme, aby naše město s celým krajem zůstávalo zakleté do minulého století. Máme ambiciózní vize,“ uvedl k tomu primátor města Ing. Josef Zikmund.
Toto deklaratorní usnesení bude 18. února předloženo také zastupitelstvu města, nejvyššímu orgánu samosprávy Statutárního města Ústí nad Labem.

Na budově magistrátu bude 10. března 2015 vyvěšena tibetská vlajka
Druhým zásadním ideovým usnesením rada města konstatuje, že chce vyvěšením tibetské vlajky symbolicky vyjádřit podporu lidských práv a solidaritu města Ústí nad Labem s tibetským lidem. Město se prostřednictvím radního Davida Daduče spojí s pořadatelskou organizací Lungta (http://www.tibinfo.cz/rubrika.php?id=47).
Město Ústí nad Labem se kampaně „Vlajka pro Tibet“ účastní už deset let, ale Lungtě se podle všeho zatím nikdy nenahlásilo.
David Daduč k tomu doplnil: „Vlajkou pro Tibet dáváme najevo solidaritu s utlačovaným tibetským lidem a obecněji se hlásíme k podpoře lidských práv. Nesvobodu jsme zažili a nesmíme k ní mlčet. Jsem na naši koalici hrdý, že podpořila jak pro Vlajku pro Tibet, tak zachování limitů těžby. V pondělí naše město navštívil prezident Zeman a myslím, že ve středu jsme na některé jeho názory jasně odpověděli. Ústí nad Labem má svůj názor.“

Případné doplňující informace rády poskytneme na níže uvedených kontaktech.

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
724 010 680
romana.macova@mag-ul.cz

Veronika Vendlová
tisková mluvčí koalice ANO Ústí n/L & PRO! Ústí
777 326 333
veronika.vendlova@gmail.com

Mediální oddělení
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www: www.usti-nad-labem.cz