image

Existují důvodná podezření, že byla společnost Metropolnet poškozena

16.03.2015

Jednalo se o vyvádění finančních prostředků, přičemž celková škoda je odhadována zhruba na 5 mil. Kč.

Z toho důvodu bylo dne 13. 3. 2015 podáno trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin. V prvním případě se jedná o 1, 6 mil. Kč a další podání budou následovat. Představenstvo společnosti Metropolnet také doporučilo Radě města Ústí nad Labem vypsat výběrové řízení na ředitele, neboť společnost je nyní možno z většiny ohledů považovat za stabilizovanou a s jasnou vizí danou vlastníkem, tj. městem Ústí nad Labem.

Pro bližší informace kontaktujte místopředsedu představenstva Radima Bzuru, tel: 602240148