image

Žabomyší války na obvodních radnicích aneb s obvody, nebo bez nich?

06.03.2013
Ústí nad Labem má z vlastního rozhodnutí čtyři obvody, pět zastupitelstev a pět rad.

Máme 109 zastupitelů, z nichž 28 působí zároveň jako radní, z toho jeden je primátorem, dva jeho náměstky, čtyři obvodními starosty a čtyři (donedávna pět) místostarosty. Víc než sto osob radním a zastupitelům pomáhá ve výborech a komisích. Máme magistrát a čtyři obvodní úřady, pět tajemníků a jejich kanceláří. Je pro občany města velikosti Ústí nad Labem přínosné mít tolik komunálních politiků a úřadů?

Celý aparát vyjde pochopitelně draho – spolyká miliony ročně. Spletitý systém je přitom pro občany nepřehledný – kdo má jasno třeba jen v tom, jestli chodník u vás před domem uklízí a opravuje město, nebo obvod? Obvodní zastupitelstva a rady se navíc kromě formalit zabývají především prodejem části městského majetku. Nemají téměř žádné pravomoci.

Jistěže, zavedený systém mnoha placených funkcionářů zajišťuje teplá místa pro osoby svázané s „velkými“ politickými stranami. Jsem však přesvědčen, že pro občany města výhodný není – přestože já sám v současnosti působím jako zastupitel centrálního obvodu za Stranu zelených. Řežu pod sebou větev, protože vím, že je neplodná a přitom z kmene odsává mízu.

Mezi radou města v čele s primátorem a obvodními radami vedenými starosty navíc propukly žabomyší rozbroje. Loni ČSSD v zastupitelstvu města odhodila ODS a vládne s TOP09 za podpory KSČM. V listopadu zastupitelé v Neštěmicích odvolali místostarostku Jaremovou (ODS) a dosadili za ni Hořejší (TOP09). Starosta obvodu město Tvrdík (ODS) to tehdy označil za komplot. V únoru naopak koalice kolem ODS odvolala v obvodu město místostarostu Rožce (ČSSD) a radního Douchu (ČSSD). Tahle šaráda bude zřejmě pokračovat další politickou přetahovanou.

Kromě čtyř největších měst ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), využívají samosprávné členění jen čtyři další města (Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava), přičemž Liberec má jen jeden obvod. Bez obvodů jsou tři statutární města počtem obyvatel srovnatelná s Ústím: Olomouc, České Budějovice a Hradec Králové. Ani zbylých 15 menších statutárních měst se na obvody nečlení. Není načase se v Ústí nad Labem, které zápasí s dluhy, přidat k většině měst naší velikosti a obvody zrušit? Stačí k tomu rozhodnutí městského zastupitelstva.

Uslyšíme zajisté obvyklý argument, že obvody jsou dobré, protože jsou blíž občanům. Nahlíženo geograficky, pro populačně největší obvod (město) to neplatí, protože pro jeho obyvatele je obvodní úřad stejně daleko jako magistrát. A nejsem si jistý, jestli obyvatele ostatních obvodů těší, že něco vyřídí na své radnici a zbytek musí vyřídit na magistrátu. Někteří úředníci (třeba ti, kteří vyřizují občanské průkazy) ovšem mohou zůstat na pracovištích v městských částech i po případném zrušení obvodních samospráv.

K čemu jsou ale občanovi „bližší“ obvodní starostové, rady a zastupitelstva, když nemají téměř žádné pravomoci a s vedením města, které rozhoduje o výši jejich rozpočtu, se politicky hašteří? Pokládám za rozumné a hospodárné obvody zrušit. Městská samospráva se tím zjednoduší – a srozumitelnější komunální politika by ve výsledku byla občanům blíž.

Miroslav Florian
zastupitel městského obvodu Ústí nad Labem-město za Stranu zelených