image

Zemřel hudebník Svatopluk Košvanec

30.05.2013
Ve věku 77 let zemřel hudebník Svatopluk Košvanec, nositel ceny primátora Statutárního města Ústí nad Labem.

Primátor Vít Mandík Svatopluku Košvancovi cenu udělil v prosinci 2012 za jeho přínos rozvoji kultury ve městě.

„Pana Košvance jsem poznal nejen jako velkého umělce, který se dokázal vyrovnat i s vážnými komplikacemi svého zdravotního stavu. Ale byl také velmi skromný a lidský, setkání s ním ve mně zanechalo velký dojem. Město Ústí nad Labem v něm ztrácí osobnost, která se zapsala do jeho kulturního povědomí. Vyjadřuji rodině svou hlubokou soustrast,“ uvedl primátor Mandík.

Pan Svatopluk Košvanec se narodil v roce 1936 v Ústí nad Labem. S muzikou začínal v šesti letech. V roce 1959 navázal spolupráci s klavíristou a vedoucím ústeckého souboru Jazz Combo. Pan Košvanec s tímto hudebním tělesem hrál na mnoha domácích i zahraničních soutěžních a přehlídkových festivalech, na kterých získal četná ocenění. Patřil po desetiletí k nejvýznamnějším osobnostem českého i evropského moderního jazzu.

Zemřel hudebník Svatopluk Košvanec