image

Zásobníky propylenu nebudou přemístěny

14.02.2005
Radní doporučili Spolku pro chemickou a hutní výrobu řešit problém rizika závažné havárie uložením zásobníků propylénu o kapacitě do 250 metrů krychlových pod vrstvu zeminy ve stávajícím areálu na Ovčím vrchu.

   V souvislosti s touto investicí rada rovněž doporučuje minimalizovat zábor pozemků na Ovčím vrchu a vést produktovod pod povrchem ulice Okružní.

   Rada tak učinila poté, co se seznámila s výsledky studií k této věci a zrušila svůj požadavek na přesun propylénových zásobníků z Ovčího vrchu do areálu firmy formulovaný ve svém listopadovém usnesení.

Zásobníky propylenu nebudou přemístěny